ICAN SCHOOL

Svet okolo nás po slovensky

Svet okolo nás po slovensky
Základná slovná zásoba slovenského jazyka pre deti predškolského veku
16.5
učiť sa zadarmo online >>>

* Cena jednotlivých učebníc je stanovená len nákladmi na ich tlač a distribúciu, bez akéhokoľvek profitu iCan s.r.o.

Cena sa tak skladá z nasledovných položiek:
✔ Náklady na tlač (v prípade použitia promo kódov sa poplatok automaticky odpočíta)
✔ Náklady na skladovanie
✔ Náklady na balenie
✔ Náklady na distribúciu
✔ Administratívny poplatok koordinátorovi

viac informácií >>> Cena jednotlivých učebníc je stanovená len nákladmi na ich tlač a distribúciu, bez akéhokoľvek profitu iCan s.r.o.

Cena sa tak skladá z nasledovných položiek:
✔ Náklady na tlač (v prípade použitia promo kódov sa poplatok automaticky odpočíta)
✔ Náklady na skladovanie
✔ Náklady na balenie
✔ Náklady na distribúciu
✔ Administratívny poplatok koordinátorovi

viac informácií >>>

Autori: Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD., Mgr. Markéta Kaksa Filagová, PhD.
Illustratorka: Margo Uralskaia
Grafika: Alexandra Háberová

Koncepcia pracovného zošita pre predškoláka obsahuje obrázkovo spracovanú a veľkým tlačeným písmom doplnenú, podstatnú slovnú zásobu z najčastejšie sa vyskytujúcich tém v školských vzdelávacích programoch materských škôl.

Okrem toho ponúka priestor na personalizáciu komunikačného denníka fotografiami dieťaťa, jeho kresbami a dopĺňaním osobných informácií a zážitkov z materskej školy aj z rodiny dieťaťa. Zrozumiteľnosť prostredia, aktivít a blízkosť spracovania tém, prirodzené vedenie aktivít prostredníctvom otázok a odpovedí napomôžu pri učení sa slovenského jazyka dieťaťom s iným materinským jazykom v predškolskom období.

Obsahom tohto pracovného zošita sú praktické cvičenia na výučbu slovenského jazyka detí v predškolskom veku, dole na lište strán so stručným metodickým návodom ako s pracovným zošitom pracovať. Pracovný zošit je rozčlenený na 5 kapitol, ktoré tvoria nasledovné tematické celky:
1. Ja, telo, pocity, pozdravy
2. Rodina: škôlka, dom, farby
3. Jedlo: ovocie, zelenina
4. Na ulici: dopravné prostriedky, sviatky
5. V prírode: lúka, les, pole, výlet, na dvore, ročné obdobia, počasie

Všetky knihy >>>
PARTNERI PROJEKTU

INÉ KNIHY